Organik tarım yapan çiftçiye destek

23.04.2011 13:33

Organik tarım yapan çiftçiye dekar başına 25 TL destekleme ödemesi yapılacak. Ödemeden faydalanmak isteyen çiftçilerin 31 Ocak 2011 tarihinden itibaren 11 Mart 2011 gününe kadar çiftçi kayıt sisteminde kayıtlı oldukları il veya ilçe müdürlüklerine başvurmaları gerekecek. 20.06.2010 12:26
(ANKA) - Organik tarım yapan çiftçiye dekar başına 25 TL destekleme ödemesi yapılacak. Ödemeden faydalanmak isteyen çiftçilerin 31 Ocak 2011 tarihinden itibaren 11 Mart 2011 gününe kadar çiftçi kayıt sisteminde kayıtlı oldukları il veya ilçe müdürlüklerine başvurmaları gerekecek.
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın Organik Tarım Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Organik Tarım Desteği (OTD) ödemesi, Organik Tarım Yönetmeliğine göre organik tarım yapan, çiftçi kayıt sisteminde (ÇKS) 2011 üretim sezonu ile Organik Tarım Bilgi Sisteminde (OTBİS) kayıtlı olan ve OTD uygulamaları ile ilgili belirtilen usul ve esaslara göre başvuru yapan çiftçilere yapılacak. Çiftçilere dekar başına yapılacak destekleme ödemesi 25 TL olacak. OTD ödemesinden faydalanmak isteyen çiftçiler, 31 Ocak 2011 tarihinden itibaren 11 Mart 2011 günü mesai saati bitimine kadar OTD başvuru dilekçesi ve eki ile ÇKS' de kayıtlı oldukları il veya ilçe müdürlüklerine başvurabilecek. Çiftçilerde ÇKS'de 2011 üretim sezonunda kaydı olmasının zorunluluğu aranacak.

-ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİNDE KAYITLI OLMAYAN VEYA BİLGİLERİNİ GÜNCELLEMEYENLER UYGULAMADAN YARARLANAMAYACAK-

ÇKS' de kayıtlı olmayan veya süresi içinde kayıtlı bilgilerini güncellemeyen çiftçiler, OTD uygulamasında OTBİS icmali-1'de ve OTBİS icmali-2'de kayıtlı olmayan çiftçilerle istenen belgelerle birlikte süresi içinde başvuru yapmayan çiftçiler uygulamadan yaralanamayacak. Askı listelerinde isminin bulunmaması veya desteklemeye esas tarım arazisi büyüklüğünün hatalı olması durumunda, askı süresi sonuna kadar hatalı kayıtların düzeltilmesi için yazılı başvuru yapmayanlar ve OTD için askı sürecinde ismi bulunmayıp, itirazını gerçekleştiren çiftçilerden belirtilen süre içerisinde sözleşmeli bulunduğu yetkilendirilmiş kuruluştaki bilgilerini düzelttirmeyen, OTD ödemesinden faydalanmak üzere başvuru yapan çiftçilerden gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve sahte belge ibraz eden çiftçilerde uygulamadan yaralanamayacak.

-OTBİS'E KIYDI YAPILMAYAN ARAZİLER UYGULAMA DIŞI KALACAK-

OTBİS'e ve ÇKS' ye kaydı yapılmayan araziler, kamu arazileri üzerinde yapılan doğadan toplama alanları, kadastro geçmemiş birimlerde, tapu sicil müdürlüklerinden onaylı tapu zabıt kaydına sahip olmayan çayır vasıflı araziler OTD uygulaması kapsamı dışında kalacak. Kadastro programına alındığı halde, kadastro çalışmalarına yardım edilmediği, çalışmaların engellendiği kadastro müdürlüklerince bildirilen ve tahkim komisyonu tarafından OTD kapsamı dışında bırakılmasına karar verilen köylerdeki araziler ve Tespit komisyonları çalışmalarına yardım edilmediği, çalışmaların engellendiği tespit komisyonu tutanağı ile belirlenen ve tahkim komisyonu tarafından OTD kapsamı dışında bırakılmasına karar verilen köylerdeki

google-site-verification=AaMYWmH7znbxv4maM203YVXZ4NLbsAHB9mmBsTe7moQ

>>>>>> Sitemizdeki bilgilerin büyük çoğunluğu alıntıdır. İlgili yazının yazarının veya kaynak sahibinin istemesi halinde ilgili yazı sitemizden kaldırılacaktır. Sitemizdeki görsel ve sesli dökümanlar video paylaşım sitelerinden alıntıdır bu sitelerde kaldırldığı an sistemimizde görünmeyecektir. >>>>AKCAGUN KOYU WEB SiTESi (kurucu: iSMET YILMAZ >>>