www anlamı nedır

24.07.2011 00:18

 WWW‘nin ingilizce açılımı World Wide Web demektir. Türkçe karşılıgı Düyayı çevreleyen ağ yada dünyayı saran ağ demektir.. Burada ağ olarak geçen bildiginiz ağaçlarda ki örümcek ağı gibidir.. Örümcek bir daldan başlar ağı örmeye sonra diger dala ve sonra başka bir ağaca, uzar ve gider… Ama bu dallar arasında örümcek sayesinde bir baglantı , köprü oluşur yani her dal birbirine bağlıdır.. İşte Ülkemizdeki bilgisayarlarda bu ağ sayesinde Amerika, Almanya, Japonyadaki bilgisayarlara bağlanır.

Şimdi bu www‘nin nasıl ortaya çıktı konusuna gelirsek.. Şu anki anlamında olmasada internetin ilk çıktığı dönemlerde yani sadece birkaç tane bilgisayarın bilgi paylaşımı yaptıgı ve bu paylaşımın sadece askeri ve Üniversite kurumlarının desteklediği dönemde internet tarayıcıları yoktu veARPANET‘te (arpanet internetin dedesi sayılabilir. Sade askeri alanda iletişim ve bilgi trasferi için kullanıldı.)bilgiler dosya transfer protokolü FTP, metin tabanlı belge arama ve görüntüleme yazılımı Gopher ve e-posta kullanılabiliyordu.ugün kullandığımız interneti gerçek anlamda küreselleştiren, geniş kitlelerin kullanımına açılmasında en büyük rolü oynayan kişi kuşkusuzWorld Wide Web’i geliştiren İngiliz fizikçi Tim Berners-Lee’dir. Cenevre’deki Avrupa Parçacık Fiziği Laboratuvarı’nda (CERN) çalışan Berners-Lee’nin amacı aslında, bugün kullandığımız anlamda bir web standardı yaratmak değildi. O sadece çalıştığı laboratuvardaki önemli bilgilerin kaydedildiği elektronik dökümanlara kolayca ulaşabilmek ve gittikçe sayısı artan doküman yığınına bir düzen getirmek istiyordu. Bilgilerin doküman yığınları içinde kaybolmasına engel olmak, bilgisayarlara girilen bilgilere daha kolay ulaşmak bir şekilde mümkün olmalıydı.

Takma adı “Father of the Web” (Şebekenin Fikir Babası) olan Berners-Lee’nin bir amacı da aynı doküman üzerinde bir çok kişinin aynı anda çalışmasını sağlamaktı. Ona göre birden çok kişinin göz attığı dosyalardaki hatalar, çoklu kullanıcılı ortamda, farkedilerek düzeltilebilecek, kullanıcılar birbirleri ile sürekli iletişimde bulunacaklardı.

1989’da Tim Berners-Lee World Wide Web‘in temel unsurları olan adres sistemi (Uniform Resource Locator – URL), ağ protokolü (HTTP), hiper-metin işaretleme dilini (Hyper-Text Markup Language – HTML) ve ilk web tarayıcısını geliştirdi. İlk defa 17 Mayıs 1991′de çalıştırılan web o dönemde internet teknolojisinde bir devrim olarak nitelendirildi. Web’in en önemli işlevi, internete bir standart getirmiş olması ve daha önce geliştirilen protokoller olan internet dosya transfer protokolü FTP, metin tabanlı belge arama ve görüntüleme yazılımı Gopher ve elektronik postayı desteklemesiydi.

Her tarayıcı başka telden çalıyordu

1993-94 seneleri arasında her internet tarayıcısı kendi HTML kodlarını kullanıyordu. Bu da internette sayfa yayınlamak isteyenlerin her tarayıcı için ayrı web sayfaları hazırlamasını zorunlu kılıyordu. Bu sorun World Wide Web Konsorsiyumu’nun ortaya koyduğu standartlarla aşıldı ve temel HTML kodlarıyla hazırlana tüm web sayfaları her platformda sorunsuz olarak görüntülenebilir hale geldi.

E-postadan sonra en çok kullanılan araç: Web

Web günümüzde dünyanın her tarafında çok farklı amaçlara hizmet eden ve milyonlarca kullanıcısı bulunan dev bir iletişim ağı haline gelmiştir. Kişisel bilgisayarların kullanımının hızla artığı ve insanların bilgisayarların iletişimi için daha kolay yöntemleri aradığı bu dönemde web büyük bir boşluğu doldurmuştur. Web bugün e-postadan sonra en çok kullanılan internet aracıdır.

Web, 1995’te G-7 Zirvesi’nin konusu oldu

Başlangıçta Tim Berners-Lee bile web’in ne tür bir fenomen olacağını tahmin etmiyordu. Ancak 1995 yılına gelindiğinde Brüksel’de toplanan G-7 zirvesinin esas gündemini, Tim Berners-Lee’ nin projesine verdiği isim oluşturuyordu “World Wide Web”.

Web’in popülerliğinin artması Berners-Lee’nin Time dergisinin 20. yüzyılın en etkili 100 beyni listesine, “iletişim devrimine kıvılcım veren isim” sıfatıyla girmesini de getirdi.

Günümüzde Web bir yayın aracı olmaktan çok, yarattığı kültürle, yeni ticaret biçimleriyle, sanat akımlarıyla, herkesin kendini bir şekilde ortaya koyduğu, içinde yer aldığı bir oluşumdur. Tim Berners-Lee, interneti ağ aracılığıyla erişilebilir bilgi uzayı olarak nitelendirmektedir.”

Ve Sonuç olarak bu Protoköller yani öntanımlar, genişleme hızı sınırsız olan ve tüm dünyayı saran bu ağın standart hale getirelermek için konulmuşltur

google-site-verification=AaMYWmH7znbxv4maM203YVXZ4NLbsAHB9mmBsTe7moQ

CEMAAT NAMAZI, İMAMLIK VE İMAMA UYMAKLA İLGİLİ MESELELER

22.10.2011 19:49
imamın sağında duran kimsenin biraz geride durması mı gerekir? 22.10.2011 23:02       soru           Bilindiği gibi imama uyan kimse, tek başına olursa imamın sağ tarafında durur.Bazı kimselerin... >> İmam, abdestsiz olduğunu unutarak cemaate namaz...

NAMAZIN KILINIŞIYLA İLGİLİ MESELELER

22.10.2011 14:32
Sabah namazı ile ve akşam namazından sonra on defa 22.10.2011 17:20   soru       Sabah namazı ile ve akşam namazından sonra on defa: “Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh. Lehul-mulku velehul-hamdu ve huve alâ kulli şey’in kadîr”... >> Farz namazdan sonra sünnet...

EZÂN İLE İLGİLİ MESELELER

22.10.2011 13:36
güneş tutulması namazına 22.10.2011 14:04 soru Kusûf (güneş tutulması) namazına “es-Salâtu Câmia” (Namaz, insanları biraraya getirir veya namaz için hazır bulunun) diye seslenildiği vârid olmuştur.Bu söz, bir defa mı, yoksa tekrar tekrar mı söylenir? Tekrar söylenirse, bunun miktarı ne...

akide ile ilgili meseleler

22.10.2011 13:11
Bir veya birden fazla vakit namazı kasten terkeden kimse, 22.10.2011 12:20 soru Bir veya birden fazla vakit namazı kasten terkeden kimse, Allah’a tevbe ettikten sonra namazlarını kaza etmesi gerekir mi? cevap   Âlimlerin iki görüşünden en doğru olanına göre, namazı kasten terkedenin..

>>>>>> Sitemizdeki bilgilerin büyük çoğunluğu alıntıdır. İlgili yazının yazarının veya kaynak sahibinin istemesi halinde ilgili yazı sitemizden kaldırılacaktır. Sitemizdeki görsel ve sesli dökümanlar video paylaşım sitelerinden alıntıdır bu sitelerde kaldırldığı an sistemimizde görünmeyecektir. >>>>AKCAGUN KOYU WEB SiTESi (kurucu: iSMET YILMAZ >>>