FAYDALI LİNKLER

 FAYDALI LİNKLER

,

basbakanlik, genel kurmay, belediyeler, valilikler,insan haklari,tedas,turkiyedeki önemli web siteleri

BAKANLIKLAR ASKERİ LİNKLER
T.C. Başbakanlık Genel Kurmay Başkanlığı
T.C. Milli Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri
T.C. İçişleri Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı

T.C. Dışişleri Bakanlığı

Hava Kuvvetleri Komutanlığı
T.C. Maliye Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı  Jandarma Genel Komutanlığı
T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı  Gülhane Askeri Tıp Akademisi
T.C. Sağlık Bakanlığı  Kara Harp Okulu
T.C. Ulaştırma Bakanlığı Hava Harp Okulu
T.C. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Deniz Harp Okulu
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asker Alma Dairesi Başkanlığı
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

ADALET BAKANLIĞI İLE İLGİLİ

TÜZEL KİŞİLİKLER

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Adalet Teşkilatı Ek Emeklilik Sandığı Yardımlaşma Vakfı
T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yargı Mensupları Eşleri Dayanışma Derneği
T.C. Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı

Türkiye Büyük Millet Meclisi

 AKÇAGÜN KÖYÜ WEB SİTESİNE HOŞ GELDİNİZ SEFALAR GETİRDİNİZ

VATANSIZ MİLLET OLMAZ

YÜKSEK MAHKEMELER

YARGI ORGANLARI

ADALET BAKANLIĞI İLE

İLGİLİ TÜZEL KİŞİLİKLER

Anayasa Mahkemesi Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı
Yargıtay

Adalet Teşkilatı Ek Emeklilik Sandığı

Yardımlaşma Vakfı

Danıştay Yargı Mensupları Eşleri Dayanışma Derneği
Askeri Yargıtay MÜSTEŞARLIKLAR - ÜST KURULLAR
Askeri Yüksek İdare Mahkemesi T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu  T.C. Başbakanlık Konut Müsteşarlığı 
Sayıştay  
Yüksek Seçim Kurulu  
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi  
   
MÜSTEŞARLIKLAR - ÜST KURULLAR ULUSLARARASI KURULUŞLAR
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
Hazine Müsteşarlığı
T.C. Başbakanlık Konut Müsteşarlığı 
T.C. Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı 
T.C. Dış Ticaret Müsteşarlığı
T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı
T.C. Savunma Sanayi Müsteşarlığı 
T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı
T.C. Devlet Plânlama Teşkilatı 
Sermaye Piyasası Kurulu
Rekabet Kurumu
BBDK
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu
Telekominükasyon Kurumu
Radyo Televizyon Üst Kurulu

Birleşmiş Milletler

IMF

Dünya Ticaret Örgütü

Dünya Bankası

OECD

NATO

Avrupa Birliği

Avrupa Konseyi

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası

Asya Kalkınma Bankası

İslam Konferansı Teşkilatı

İslam Kalkınma Bankası

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı

Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası

   
   

 

google-site-verification=AaMYWmH7znbxv4maM203YVXZ4NLbsAHB9mmBsTe7moQ
GENEL MÜDÜRLÜKLER GENEL MÜDÜRLÜKLER

Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Genel Müdürlüğü
Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gnl. Müd.
Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü
A.S.K.İ. Su ve Kanalizasyon İdaresi Gnl. Müd.
Bağkur Genel Müdürlüğü
Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü
Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü
Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Gnl. Müd.
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
Çevre Koruma Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirme ve Planlama Gnl. Müd.
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü
DİSKİ Su ve Kanalizasyon İdare Genel Müdürlüğü
Diyanet İşleri Başkanlığı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 
Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü
Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü
Emniyet Genel Müdürlüğü
Eti Alüminyum A.Ş. Genel Müdürlüğü
ETİ elektrometalurji A.Ş. Genel Müdürlüğü

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Gnl. Müd.
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Gnl. Müd.

GASKİ Genel Müdürlüğü
Gelirler Genel Müdürlüğü
Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Gnl. Müd.
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
İETT Genel Müdürlüğü
İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü
İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Genel Müdürlüğü
İSU Genel Müdürlüğü
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Gnl. Müd.
Kadının Statüsü ve Sorunları Gnl. Müd.
Kayseri Su Kanalizasyon İdaresi Gnl. Müd.
Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Maden İşleri Genel Müdürlüğü

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Gnl. Müd.
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
Milli Emlak Genel Müdürlüğü
Milli Parklar ve Av Yaban Hayatı Gnl. Müd.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
Orman Genel Müdürlüğü

PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Gnl. Müd.
PTT Genel Müdürlüğü
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
Sivil Savunma Genel Müdürlüğü
Sümerhalı Genel Müdürlüğü
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü
TCK Karayolları Genel Müdürlüğü
Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü
Turk Telekom AR-GE Müdürlüğü
Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Gnl. Müd.

Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü A.Ş.

 

            suhag mısır tasarladığım arap sitesi

            

                   hastaliginizi ogrenin

               www.hastayimdoktor.com 

                         ziyaret edin

 


>>>>>> Sitemizdeki bilgilerin büyük çoğunluğu alıntıdır. İlgili yazının yazarının veya kaynak sahibinin istemesi halinde ilgili yazı sitemizden kaldırılacaktır. Sitemizdeki görsel ve sesli dökümanlar video paylaşım sitelerinden alıntıdır bu sitelerde kaldırldığı an sistemimizde görünmeyecektir. >>>>AKCAGUN KOYU WEB SiTESi (kurucu: iSMET YILMAZ >>>